کارخانجات نورد و لوله سمنان

مشخصات و اندازه ها

محصولات ما شامل لوله‌هایی با قطر مختلف در گروه‌های سبک ومتوسط وسنگین بر اساس ضخامت می‌باشد که توسط جوش الکتریکی تولید می شود لوله هایی که توسط جوش مقاومتی (الکتریکی) جوش داده می شوند، از ورقهای برش خورده نورد گرم ویا نورد سرد ساخته می شوند.

فرآیند تولید

زمانی که کویل‌ها باز وبرش داده شد بصورت نوار به توپگیر دستگاه تولیدی بسته می شود وقبل از اینکه جوش داده شوند از قالبهای دروازه و راهنمای فرمینگ عبور کرده تا ورق صاف شده شکل بگیرد و بعد به قسمت اتصال لبه ها می‌رسد که این اتصال توسط قرقره جوش انجام می شود در حقیقت این یک روش جوش القایی فرکانس بالا است که قادر می سازد بدون اضافه کردن هیچ فلز پرکنند ه ای لبه های ورق به هم جوش داده می شود.

ماشین برش(اره)

لوله های جوش داده شده بطور پیوسته از قسمت سایزینگ عبور می کنند وبه طولهای معین بریده می شوند و به تعداد مشخصی که احتیاج است در انتهایی تولید بسته بندی می گردد لوله هایERW درسایزهایی با قطر13 میلیمتر(1/4 اینچ ) تا 220 میلیمتر(8 اینچ) موجود است.

کنترل کیفیت

تجهیزات پیشرفته ما و نیروی کنترل کیفیت با تجربه تضمین می کنند تا محصولات عاری از عیب طبق درخواست مصرف کننده تولید گردد.گزارشات تست و آزمایشات کارخانه بر طبق استاندار دهای معین که شامل بعضی یا همه آزمایش‌های زیر که بتواند جوابگوی تقاضا کننده باشد آماده است .

مشخصات تجهیزات و کنترل کیفیت

 • بررسی شیمیایی
 • آزمایشات مکانیکی که شامل:
  • تست کششی
  • تست تخت
  • تست خمش
  • تست لبه دار کردن
 • تست هیدرو استاتیک
 • تست ادی کارنت یا تست غیر مخرب
 • بازرسی میکروسکوپی

Z DOOR & WINDOW POFILE

Z SECTIONS DOOR FRAMES

SQUARE TUBES

RECTANGULAR TUBES

STEEL TUBES

(STEEL PIPES FOR ORDINARY PIPING)

(GALVANIZED STEEL PIPES FOR WATER SERVICE)

INDUSTRIAL TUBES

پیوند به این صفحه